Dňa 15.4.2019 sa trojica našich študentov  – Mária Zelenayová, Andrea Illéšová a Matej Nota (všetci III.AG) zúčastnila regionálnej súťaže Mladý Európan v priestoroch Prešovskej univerzity. Ich úlohou bolo v troch kolách predviesť svoje poznatky o Európskej únii v okruhoch: história, geografia, politika, ekonomika, dominanty a symboly. Okrem toho museli úspešne a v čo najkratšom čase vyplniť jazykovú krížovku. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 10 škôl z regiónu od Sniny až po samotný Prešov. V tejto silnej konkurencii získali krásne 2. miesto.  Súťažiacim ďakujeme za ich čas a námahu pri príprave na regionálne kolo.