Školský klub detí navštívila študentka Lesníckej fakulty Technickej univerzity   vo Zvolene naša bývalá žiačka Bc. Katarína Feníková.

Svoj vzťah k prírode prezentovala ukážkami lesa a života v ňom, čo podnietilo deti k hlbšiemu sa zamysleniu o potrebe ochrany lesa a životného prostredia vôbec.