V rámci 400. výročia mučeníckej smrti 3 Košických mučeníkov- Štefana Pongrácza, Marka Krížina a Melichara Grodieckého (1619- 2019), putujú po jednotlivých dekanátoch našej Košickej arcidiecézy relikvie s ostatkami oných košických hrdinov. V piatok 3.mája 2019 zavítali aj k nám do Cirkevnej spojenej školy na Rodinnú Oblasť, kde sme mali možnosť uctiť si relikviár po školskej sv.omši. Ďakujeme Košickým mučeníkom za ich orodovanie i veľký vzor viery.