Žiaci I. stupňa CSŠ absolvovali 3.5.2019 futbalový turnaj McDonald’s Cup. Vo svojej skupine skončili na 2. mieste. V celkovom hodnotení skončili na 5. mieste z celkového počtu 12 družstiev. Futbalistom blahoželáme k úspechu.