Dnešný deň, kedy si pripomíname sviatok sv. Dominika Savia, je tiež dňom morálneho oceňovania zamestnancov cirkevných škôl otcom biskupom.

Z jeho rúk si tak na návrh vedenia školy tento rok ocenenie prevzali:

  • Gabika Mošková, učiteľka
  • Monika Klaciková, učiteľka
  • Anna Gazdová, mzdová účtovníčka

K oceneniu srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za čas obetovaný pre rozvoj našej cirkevnej školy.