6.máj už tradične patrí oslave patróna našej základnej školy – sv. Dominika Savia. Spolu s p. dekanom sme sv. omšou ďakovali Bohu za tento „lúč Božej slávy, ktorý sa mihol medzi nami“, lebo žil síce krátko (ani nie 15 rokov), ale zanechal nám „recept“ na svätosť. Čo k nej potrebujeme, sme sa dozvedeli v príhovore p. dekana: 1. veselosť, 2. robiť dobro a 3. plniť si duchovné a školské povinnosti. Po sv. omši nás naši starší spolužiaci pod vedením p. uč. Šnajderovej potešili peknou akadémiou o tomto svätcovi. Opäť zdôraznili potrebu usilovať sa vo svojom živote o tento najkrajší titul – o svätosť. Na konci akadémie nás milo prekvapili vytlačeným „receptom na svätosť“ pre každú triedu a chutnými koláčikmi:)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave oslavy nášho patróna.