V okresnom kole recitačnej súťaže Štúrov Zvolen dosiahli naši žiaci pekné výsledky:

Kategória 2. stupeň ZŠ: Daniel Mucha (tercia) – 3. miesto

Kategória SŠ:

  • Miriam Hoľková (I.AG) – čestné uznanie
  • Eugénia Ficková (I.AG) – 3. miesto
  • Katarína Gazdová (I.AG) – 1. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.