V súťaži Mladý záchranár Civilnej ochrany si žiaci: Barbora Hrubovská (Tercia), Barbora Kľučárová (Tercia), Daniel Mucha (Tercia), Imrich Vaško (Tercia), Diana Kľučárová (Sekunda) spomedzi 14- tich súťažných tímov vybojovali pekné 3. miesto a zabezpečili si tým postup na krajské kolo. Blahoželáme a držíme im prsty na kraji!