Tento týždeň sa pätica našich žiakov, v sprievode dvoch učiteľov, zúčastňuje mobility v partnerskej škole na gréckom ostrove Kréta.

Týždeň plný zážitkov a neopakovateľných príležitostí zažívajú vďaka projektu Be Allies, Not Bullies, ktorý na našej škole realizujeme v spolupráci s 5 zahraničnými školami v rámci programu Erasmus+.

Medzinárodne stretnutie bolo finančne podporené grantom EÚ v rámci projektu programu Erasmus+ s názvom Be allies, not bullies, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA229-046275.