V piatok 10.5.2019 sa na našej škole uskutočnilo prvé testovanie ECDL v rámci projektu IT akadémia. ECDL (European Computer Driving Licence) je systém na overovanie znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou, do ktorého sa za 20 rokov existencie zapojilo 10 miliónov ľudí.

Tento medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je akceptovaný aj slovenskými zamestnávateľmi, majú naši žiaci možnosť získať cez projekt IT akdémie bezplatne. Na úspešné získanie certifikátu je potrebné absolvovať vybrané 4 moduly s úspešnosťou minimálne 75 %.

Prvú skupinu testovaných žiakov tvorili naši maturanti informatiky. Veríme, že po vyhodnotení testovania sa budú tešiť zo získania certifikátu ECDL.