Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:
Kód žiaka
4GFA216
4GFA267

 

B) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 13.5.2019
Kód žiaka Body T9
MAT
Body T9
SJL
Body
súťaže
Body
prospech
PS-MAT PS-SJL SPOLU
4GFA931 20,0 9,2 0 26 49 36 140,2
4GFA695 8,3 9,2 0 0 21 30 68,5
4GFA807 17,5 22,5 0 30 43 46 159,0
4GFA687 21,7 20,0 0 38 49 31 159,7
4GFA507 16,7 17,5 0 40 43 46 163,2
4GFA392 22,5 21,7 20 50 50 46 210,2
4GFA812 13,3 15,0 0 17 46 39 130,3
4GFA276 16,7 15,0 0 7 38 42 118,7
4GFA513 14,2 12,5 0 0 31 27 84,7

 

Pozn. 1

Dvaja uchádzači doručili lekárske ospravedlnenie a uskutočnia prijímacie skúšky v náhradnom termíne podľa platnej legislatívy.

Pozn. 2

16.5.2019 (štvrtok) sa uskutoční 2. termín 1. kola prijímacích skúšok, definitívne rozhodnutie a zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený na webovom sídle školy www.css-vranov.sk do 14.00 hod.

 

                                                                                  PaedDr. Marián Babej

                                                                                        riaditeľ školy