Výsledky prijímacích skúšok 8-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

A) Zoznam úspešných a prijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok zo dňa 13.5.2019. Na základe kritérií prijímacích skúšok môže byť prijatých 18 žiakov s najvyšším počtom bodov:
P.č. Kód žiaka Body-súťaže Body-prospech Body-MAT Body-SJL SPOLU
1. 8GFA778 0 20 50 47 117
2. 8GFA197 0 20 45 48 113
3. 8GFA432 0 20 44 48 112
4. 8GFA804 0 20 40 50 110
5. 8GFA697 0 20 45 43 108
6. 8GFA388 0 20 46 41 107
7. 8GFA702 0 20 43 40 103
8. 8GFA751 0 20 41 39 100
9. 8GFA568 0 18 38 42 98
10. 8GFA175 0 20 35 41 96
11. 8GFA741 0 18 36 41 95
12. 8GFA752 0 10 41 42 93
13. 8GFA161 0 14 42 37 93
14. 8GFA889 0 9 40 38 87
15. 8GFA974 0 18 23 39 80
16. 8GFA779 0 0 41 37 78
17. 8GFA279 0 0 26 35 61
18. 8GFA201 0 0 25 28 53

 

B) Zoznam neúspešných a neprijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok zo dňa 13.5.2019.
P.č. Kód žiaka Body – súťaže Body – prospech PS – M PS – SJL SPOLU
1. 8GFA377 0 0 18 26 44

 

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční dňa 16.5.2019 od 9.00 v budove školy Školská 650, Vranov nad Topľou.

                                                                                  PaedDr. Marián Babej

                                                                                        riaditeľ školy