V dňoch 21.-23.5.2019 absolvujú naši sextani duchovné cvičenia v Domčeku prijatia bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Pod záštitou o.Pavla Hudáka môžu hlbšie preniknúť k tajomstvám viery, k otázkam čistoty a vzťahov. Skrze sv.omše, sviatosť zmierenia, duchovné rozhovory i spoločný čas pri hrách si tak môžu upevniť svoj vzťah s Bohom i medzi sebou navzájom. V stredu 22.5. navštívili aj hrob našej novej blahoslavenej Anky Kolesárovej, ako aj jej relikvie v kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Ďakujeme za tento ich požehnaný čas.

dav
dav
dav
sdr
dav
dav