V rámci modernizácie vybavenia sa naša škola zapojila do projektu „Gesto pre mesto“, ktorý financuje projekty z oblasti vzdelávania.

Preto prosíme všetkých za hlasovanie za náš projekt „Inovácia pre všetkých“ na stránke  https://www.gestopremesto.sk.

Za Váš hlas vopred ďakujeme.