Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33, 22)

Z Božej milosti Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita ustanoví na službu diakonov a vysvätí do služby kňazov týchto svätencov: V piatok 14.06.2019 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety budú na službu diakona ustanovení: Dominik Adamčík (Prešov-Solivar), Boris Byčánek (Bardejov – mesto), Jakub Farkaš (Prešov – Nižná Šebastová), Matej Futej (Udavské), Marek Pich (Svidník), Karol Saksa (Prešov – Solivar), František Sokyra (Dlhé nad Cirochou)

V sobotu 15.06.2019 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety budú vysvätení za kňazov pre službu v košickej arcidiecéze: Rastislav Gönci (30 rokov – farnosť Trstené pri Hornáde), Marek Marcin (32 rokov – farnosť Prešov – Nižná Šebastová), Martin Miškuf (31 rokov – farnosť Fintice) a František Petruška (26 rokov – farnosť Fričovce)