Už viac ako sto rokov patrí špeciálne jedna nedeľa v roku našim otcom. My na CSŠ sme sa rozhodli tento vzácny deň spoločne osláviť s celými rodinkami v dedine Zámutov. Pani učiteľky zo základnej školy si pripravili pre rodičov s deťmi náučné stanovištia,  v ktorých museli spojiť sily a vyriešiť rôzne úlohy týkajúce sa prírody a životného prostredia. Páľava dňa bola prekonaná radosťou a nadšením zo spoločne stráveného času, kedy sme opäť mohli vytvoriť jednu rodinu.

Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za tento požehnaný deň.

A.Š.