Vo štvrtok 20.júna máme v liturgickom kalendári prikázaný sviatok a slávnosť Božieho Tela a krvi- sviatok eucharistie. O 8.00h sa všetci zídeme v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove-juhu, kde sa pomodlíme sv.ruženec a po ňom bude o 8.30h slávnostná sv.omša spojená so záverečným eucharistickým sprievodom v okolí kostola.

V popoludňajších hodinách sa uskutoční eucharistický sprievod ulicami mesta Vranov nad Topľou. Začne po sv.omši o 15:15h v kostole sv.Františka vo Vranove na juhu, čiže cca. o 16.00h. Skončí v gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej eucharistie vo Vranove na severe. Všetci ste srdečne pozvaní.