21. júna 2019 sa v Dolnom Kubíne konalo celoslovenské kolo prestížnej súťaže v recitácii Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnila sa na ňom aj naša študentka Klára Halasová (I. AG), víťazka krajského kola HK v Prešove. Súťažila v kategórii 1. – 4. ročník stredných škôl. Vybrala si Suržinovu báseň Oheň a popol. Jej interpretácia  určite zanechala stopu v mnohých poslucháčoch a zaujala aj odbornú porotu, ktorá jej v zlatom pásme udelila krásne 3. miesto. Veľmi sa tešíme z jej skvelého úspechu na celoslovenskej úrovni! Pán riaditeľ  PaedDr. Marián Babej zo srdca ďakuje Kláre za jej svedomitú prípravu  a za vzornú reprezentáciu Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi  i mesta Vranov nad Topľou jej udeľuje pochvalu RŠ.

Nikdy „nezakopme svoj talent do zeme“, starajme sa oň, a tak prinášajme radosť  iným i sebe.  Snažíme sa objavovať u každého študenta skryté talenty, dať  im priestor na realizáciu i rozvoj. Parafrázujúc Suržinove verše, nech nie je popol  tam, kde má horieť  jasný  plameň. Klára, buď svetlom inšpirácie aj pre našich ďalších nadaných študentov. Vďaka Bohu, že ich máme.

M.KL.