Domovská stránka / Fotoalbum / Ako byť šťastným učiteľom…

Ako byť šťastným učiteľom…

Počas týchto krásnych letných dní som mala možnosť zúčastniť sa od 29.7. -2.8. 2019 jedného zo seminárov projektu Erasmus+ KA1 pre učiteľov. Seminár pod názvom „Glück(lich) im Unterricht“  sa konal v Chorvátsku v meste Moščenička Draga. Obsah tohto seminára je možné zhrnúť do myšlienky od neznámeho autora „nemôžeme dať to, čo nemáme“. A preto sa aj úvodné témy niesli v duchu rozpoznania vlastných momentov šťastia, ako možno zvýšiť pocit šťastia, či akým spôsobom aktivovať hormóny šťastia a tak prostredníctvom tejto ľahkosti a radosti zo života prirodzene prepojiť to s vyučovacím procesom. Inšpiráciou boli pre mňa jednotliví účastníci, ich vlastné skúsenosti, nápady, ako aj množstvo motivujúcich podnetov pre výchovno-vzdelávací proces od našej lektorky.

Som vďačná za túto príležitosť absolvovať tento seminár, ktorý nepriniesol len nové poznanie, ale rozšíril kontakty na medzinárodnej úrovni, čoho výsledkom je pozvanie k návšteve jednej nemeckej školy od samotnej riaditeľky.

Mgr. Slavomíra Kisilová

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment