Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy, vyhlásil súťaž „Hodnoty vyplývajúce z lásky“, ktorá súvisela s Rokom sv. košických mučeníkov.

Do literárnej časti tejto súťaže sa zapojila aj naša škola. V kategórii stredné školy získala krásne prvé miesto naša študentka z II. AG , Eugénia Ficková.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa z pekného úspechu!