V piatok 4.októbra 2019, na sviatok sv. Františka z Assisi, oslávime 20. výročie vzniku nášho cirkevného gymnázia. Program začne vo farskom chráme sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou- Juh o 8.00h modlitbou sv. ruženca. Pokračovať bude slávnostnou sv. omšou o 8.30h, ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč spolu s kňazmi, ktorí pôsobili a pôsobia v našom gymnáziu. Po sv.omši bude slávnostný program ku cti sv. Františka z Assisi taktiež vo farskom chráme. Po ňom bude v hoteli Patriot pripravený slávnostný obed pre všetkých zamestnancov Cirkevnej spojenej školy vo Vranove n.T. i vzácnych hostí.

Na slávnostnú sv.omšu s programom sú pozvaní aj všetci rodičia žiakov, známi i všetci ľudia dobrej vôle.