V stredu 25.9.2019  sa začíname na našom Gymnáziu sv.Františka z Assisi modliť Deviatnik k nášmu veľkému patrónovi pred blížiacou sa odpustovou slávnosťou a 20. výročím nášho gymnázia. Každé ráno sa modlíme modlitbu „Urob ma,Pane,nástrojom svojho pokoja“, ktorej text prinášame v plnom znení:

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, ktorí blúdia, vieru tým, ktorí pochybujú,
nádej tým, ktorí zúfajú, svetlo tým, ktorí smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame,
dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.

Tento rok pridávame aj prosbu o príhovor sv. Františka:

Svätý otec František, rozpamätaj sa na všetky svoje
deti, ktoré žijú v nebezpečenstvách, ktorým nemôžu
uniknúť; ty dobre vieš, ako nedokonale ťa
nasledujeme; daj nám silu, aby sme vytrvali, urob nás
čistými, aby sme svietili, naplň nás radosťou, aby
sme ju smeli požívať; aby sme mali ducha modlitby,
milosť a pokoru, ktorú si mal tak rád; aby sme
dosiahli lásku, ktorou si miloval Krista,
Ukrižovaného, ktorý s Otcom a Duchom Svätým žije
a kraľuje na veky vekov.
Amen.