26. september  – Deň jazykov – sme si pripomenuli aj so žiakmi na 1. stupni základnej školy. Oblečení vo farbách vlajok rôznych európskych štátov s pomocou našich piatakov spoločne zdolávali rôzne úlohy, ako napr. určovať vlajky štátov, poskladať puzzle a spoznať známe osobnosti týchto krajín, uhádnuť ich typické jedlá, tance či zvyky, pomenovať aj kultúrne pamiatky. V časti Z rozprávky do rozprávky si chlapci a dievčatá overili svoje rozprávkové vedomosti a nakoniec sa naučili tohtoročný slogan Dňa jazykov HOVOR SO MNOU povedať v 5 jazykoch, ktoré jednotlivé triedy predstavovali.

Dúfame, že aj takouto formou sme u detí vzbudili presvedčenie o potrebe učenia sa cudzích jazykov.

dav
dav
sdr
dav
dav
dav
dav
sdr
dav
sdr