Celý tento týždeň sú na mobilite v Portugalsku v rámci projektu Erazmus+ šiesti naši žiaci (Barbora Kľučárová, Kristína Krajňáková- obe z kvarty; Samuel Pačuta, Eugénia Ficková, Katarína Gazdová a Tomáš Vida- všetci z II.AG) a dvaja pedagógovia (PaedDr. Róbert Majzlík a Mgr. Rudolf Kľučár). Dnes t.j. vo štvrtok 26.9.2019 navštívili tzv. najseverozápadnejší kút Európy- mys Capo de Sao Vicente, odkiaľ nám poslali zopár fotiek. Veríme, že sa majú na výbornú a vyprosujeme im sobotňajší šťastný návrat domov.