V rámci EURÓPSKEHO týždňa športu na školách s myšlienkou #BeActive – aktívnym pohybom, sa naša škola pridala k celoslovenskej aktivite v dňoch 30.9. a  1.10.2019 pod názvom ŠPORTOVÝ MARATÓN.

Maratón  v športe sa realizoval hlavne po vyučovaní 30.9 a 1.10.2019 od 13.30hod v telocvični. Trochu motivačne počas vyučovacích hodín, ale hlavne po vyučovaní sme sa zamerali na menej atraktívne športy, ako je málo známe Ringo, či vybíjanú zmiešaných družstiev. Po vysvetlení pravidiel nasledovala hra, ktorá zaujala a „rozbehala“ všetkých v priestore telocvične.

No najviac sa však hýbali mladší chlapci pri futbalových zápasoch.  Ako vždy, išlo chlapcom o veľa, uspieť čo najlepšie a získať čo najviac šancí na góly, či dokonca vyhrať súťaž.

Najlepšie sa darilo triede Tercia, ktorá získala 1.miesto a porazila tak aj starších súperov z Kvarty. 3.miesto získala trieda Sekunda, pred nováčikom v takomto športovom podujatí triedou Príma.

Víťazom sa však stal každý, kto sa k nám v aktívnom pohybe pridal. 

Tešíme sa na ďalšie podobné športové podujatia, ktoré pre vás pripravíme postupne počas celého školského roka.

Najbližšie sa stretneme so staršími žiakmi našej školy v období osláv Medzinárodného dňa študentstva, Volejbalovom turnaji o „Pohár riaditeľa školy“.

S myšlienkou #BeActive  sa tešíme na ďalšie stretnutia v telocvični, aj mimo nej.

Vo fotogalérii s názvom ŠPORTOVÝ MARATÓN a FLORBAL… nájdete foto aktívneho pohybu počas dvoch dní 🙂