V roku 2019 sa Slovensko prvý krát zapája do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays, ktorej cieľom je prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť, predstaviť jeho výsledky a priblížiť jeho dopad v oblasti vzdelávania. Počas troch #ErasmusDays dní (10. – 12. októbra) budú vzdelávacie inštitúcie a organizácie, a všetci bývalí účastníci programu Erasmus+ v Európe aj mimo nej organizovať podujatia, na ktorých najrôznejšou formou prezentujú možnosti programu a svoje skúsenosti z úspešne realizovaných projektov. Koordinátorom iniciatívy na Slovensku je SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Iniciatívu #ErasmusDays odštartovala pred troma rokmi francúzska národná agentúra programu Erasmus+, odvtedy sa iniciatíva rozšírila a získala podporu Európskej komisie aj Európskeho parlamentu. V roku 2018 sa do iniciatívy zapojilo 39 krajín s 1 435 podujatiami, ktorých hlavným cieľom bolo poukázať na dopad programu Erasmus+ na základe skúseností množstva škôl, vzdelávacích inštitúcií a jednotlivcov. Tento rok je ešte pred odštartovaním iniciatívy zaregistrovaných na medzinárodnej mape www.erasmusdays.eu vyše 3000 podujatí, už teraz teda vieme potvrdiť, že tohtoročný dosah iniciatívy bude väčší, ako v minulom roku a vyše 10 miliónov Európanov, ktorí sa programu zúčastnili od jeho založenia, je vyzvaných šíriť svoje skúsenosti a podeliť sa o svoje zážitky zo štúdia, či pracovnej stáže v zahraničí.

Slovensko sa v roku 2019 do iniciatívy #ErasmusDays zapája s podporou oboch národných agentúr programu Erasmus+ (SAAIC a Iuventa) a s celkovo 43 podujatiami organizovanými školami, univerzitami a vzdelávacími organizáciami. Ich zoznam spolu s bližšími informáciami nájdete na podstránke #ErasmusDays na Slovensku.

Naša škola sa do tejto iniciatívy zapojila besedou spojenou s prezentáciou fotografií z už uskutočnených projektov. Pre 65 žiakov a učiteľov z 3 rôznych škôl sme spolu s našimi učiteľmi a žiakmi, ktorí boli a neustále aj sú aktívne zapájaní do rôznych aktivít tohto programu, pripravili zaujímavé dopoludnie plné podrobných informácii o vzniku, vývoji aj budúcom smerovaní tohto grantového programu EÚ.

Naša vďaka a pomoc pri realizácii tohto podujatia patrí predovšetkým národnej agentúre programu Erasmus+ na Slovensku (SAAIC) ako aj Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, ktorí nám túto besedu pomohli materiálne aj priestorovo zabezpečiť.

-rm-