Zdravá výživa predstavuje zdravý životný štýl. Spôsob života a stravovania rozhoduje o našom zdraví či chorobe. Zdravé stravovanie ovplyvňuje náš pohybový aparát, zdravie nášho srdcovo-cievneho systému, nervového systému, jeho funkčnosť a pri nesprávnom stravovaní aj jeho degeneráciu či ochorenia.

Preto aj naša škola sa zapojí do celoslovenskej aktivity Týždeň zdravej výživy týmito aktivitami:

PONDELOK – JABLKOVÝ DEŇ – v tento deň prídeme všetci oblečení v červenej farbe. Počas veľkej prestávky každý študent dostane jablko, pretože ovocie je dôležitou súčasťou zdravej výživy.

UTOROK – ZDRAVÁ DESIATA – Každá trieda pripraví zdravé raňajky podľa vlastného výberu. Nezabúdajme na lokálne potraviny a snažme sa minimalizovať odpad. Ak nejaký vyprodukujeme, tak ho vytriedime.

STREDA – BESEDA S VÝŽIVOVOU PORADKYŇOU pre triedy tercia a kvarta

ŠTVRTOK – MLIEČNY DEŇ – Keďže mlieko je dôležitou súčasťou jedálneho lístka u detí a mladých ako zdroj vápnika, dnes si každý žiak bude môcť pochutnať na jogurte počas veľkej prestávky.

PIATOK – Zdravie nie len telesné, ale aj duševné. K jeho udržaniu nám môže napomôcť týchto 12 krokov: 1. Prijímaj sám seba, 2. Hovor o tom!, 3. Buď aktívny!, 4. Uč sa nové veci!, 5. Stretávaj sa s priateľmi ,

6. Rob niečo tvorivé!

Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme v ateliéri i záhrade, v divadle i dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie. 

7. Zapoj sa a pomáhaj, 8. Neváhaj požiadať o pomoc,9. Oddychuj a uvoľni sa, 10. Zdolávaj prekážky!, 11. Neboj sa snívať!, 12. Ži tu a teraz!

Keďže bod č. 6 hovorí o tvorivosti, tak aj vy máte možnosť byť tvoriví. Vytvorte nástenky na zadané témy týkajúce sa zdravej výživy a v piatok si ich budete môcť pozrieť.

TÉMY NA NÁSTENKY:

PRIMA – Zdravá výživa

SEKUNDA – Zdravé raňajky

TERCIA – Ovocie – súčasť zdravej výživy

KVARTA – Zelenina – súčasť zdravej výživy

I.AG – Ako nakúpiť lacno a zdravo

KVINTA – Polievka – jesť či nejesť?

II.AG – Recepty zdravej kuchyne

SEPTIMA – Pitný režim

III.AG – Šport a zdravie

VI.A – Zdravý životný štýl

VII.A – Potravinová pyramída