Dňa 10. 10. 2019 sa dievčatá našej školy zúčastnili súťažného podujatia pod názvom Aerobik maratón. Ten pozostával z troch súťažných kôl. Cvičilo sa 3x po 40 minút s 20- min. prestávkami. 1. kolo bolo zamerané na Klasický aerobik, 2. kolo na Tanečný aerobik a 3. kolo na Kondičný aerobik. Umiestnenia:

  1. kategória- ml. žiačky: 2. miesto: Tamara Tuľáková (Prima)
  2. kategória- st. žiačky: 1. miesto: Barbora Hrubovská (Kvarta)                                                                                  2. miesto: Laura Fabianová (Tercia)                                                                                          3.miesto: Barbora Kľučárová (Kvarta)

Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a k úspechu blahoželáme!