V zmysle §-u 84 Zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vám podávame informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Vychovávateľ

Učiteľ v aprobácii RJ-OBN