Zasadnutie Rady škole pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra 2019 o 15.30 hod. v budove gymnázia.

Program zasadnutia: 24.10. 2019 Program zasadnutia