Domovská stránka / Fotoalbum / Na CSŠ prebieha projekt PSK – Vybavenie streleckého krúžku

Na CSŠ prebieha projekt PSK – Vybavenie streleckého krúžku

Streľba zo vzduchovej pušky má na našej škole dlhoročnú tradíciu aj niekoľko popredných úspechov v okresných, či krajských kolách tejto súťaže jednotlivcov aj súťažných družstiev.

Vďaka novému športovému vybaveniu zakúpenému z projektu s názvom „Vybavenie streleckého krúžku“ sa môžu naši žiaci pripraviť na súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky. Tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Streľbe sme sa venovali aj počas jesennej praktickej časti Účelového cvičenia na ochranu života a zdravia.

Pred samotným realizovaním praktickej časti Účelového cvičenia na ochranu života a zdravia sme uskutočnili teoretické aj praktické cvičenie pre samotných učiteľov. Poučili sme učiteľov v oblasti bezpečnosti zaobchádzania so zbraňou a prakticky zrealizovali streľby zo vzduchových zbraní na terč aj biatlonové strelničky na vzdialenosť 10 m.

Na každoročnom realizovanom Kurze ochrany človeka a prírody je streľba disciplínou, v ktorej si žiaci overujú svoje zručnosti nadobudnuté počas jednotlivých účelových cvičení.

Spomínané cvičenia a kurzy naša škola každoročne organizuje pre všetkých žiakov II. stupňa základnej školy, ako aj  žiakov nášho gymnázia.

Cieľom projektu s podporou PSK bolo vybavenie Streleckého krúžku, a to  sa podarilo naplniť.

Streleckým krúžkom sme rozšírili ponuku krúžkov na našej škole a ponúkli tak žiakom možnosť získať informácie, vedomosti a zručnosti aj v takejto športovej disciplíne. Zároveň ich takto môžeme pripravovať na reprezentáciu našej školy v spomínaných  súťažiach.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment