V rámci školských majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ okresu Vranov n. T. v zrýchlenom šachu sme získali prvé miesto.

Matej Demčák si svojim umiestnením na 1. mieste šachového turnaja konaného v utorok 22. 10. 2019 zaistil postup na Majstrovstvá Prešovského kraja.

K úspechu srdečne blahoželáme. Ostatným súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.