V snahe zvýšiť povedomie o klimatických zmenách a nelichotivom stave životného prostredia nášho regiónu sme na našej škole v jesennom období zrealizovali tieto aktivity.

Začali sme čistením a zberom odpadu v okolí školy, kde sa nám podarilo nazbierať 5 vriec komunálneho odpadu. Následne sme navštívili OcÚ v Poši, kde nás starosta obce (p. Malý) uviedol do problematiky odkaliska Poša, ktoré je jednou z najväčších environmentálnych záťaží v celej Európe v dôsledku PCB a iných zdraviu škodlivých látok.

V rámci iniciatívy starších žiakov GFA sa uskutočnil Workshop o životnom prostredí, ktorí svojich mladších spolužiakov oboznámili o konkrétnych krokoch EÚ v tejto oblasti. Obsahom prednášky boli aj praktické návody ako separovať odpad a ako môže mladý človek prispieť k ochrane životného prostredia.