V krajskej súťaži moderátorov v Prešove 25.10.2019 získal náš žiak Norbert Jakubek z I.AG 2. miesto. Gratulujeme!