Uplynulo už niekoľko dní a týždňov, keď naši prváci zasadli do školských lavíc. Odvtedy už prešli dlhú cestu, na ktorej sa popasovali s prvými písmenkami, číslami i príkladmi.

Deň 14. november 2019 sa im určite zapíše hlboko do pamäti, pretože to bol deň ich slávnostného pasovania do cechu školského.

Na úvod sa prvákom prihovorila krásna víla z ríše rozprávok, ktorá si na pomoc priviedla aj svoju strážkyňu kníh. Spoločne si potom spolu prerozprávali a zdramatizovali rozprávku o jabĺčku a zvieratkách.

O tom, že si prváci naozaj zaslúžia byť pasovaní do cechu školského, presvedčili vílu tým, že hravo zvládli prečítať slová a vypočítať príklady, ktoré si pre nich víla pripravila.

Pred samotným pasovaním  naši prváci zložili sľub v tomto znení:

JA PRVÁK, SĽUBUJEM VÁM,

ŽE NA HODINÁCH VŽDY POZOR DÁM.

DO ŠKOLY PRIPRAVÍM SA RIADNE, DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE,

PÍSMENKÁ NAPÍŠEM PEROM A NAKLONÍM ICH SPRÁVNYM SMEROM.

PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD

A CHCEM BYŤ S KAŽDÝM KAMARÁT.

Po tomto slávnostnom sľube, boli slávnostne pasovaní  do cechu školského a prebrali si certifikát, ktorý im bude tento slávnostný okamih pripomínať.