V pondelok, 18. 11. 2019, sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Svoje schopnosti prišlo predviesť 14 žiakov, ktorí súťažili v nižšej aj vyššej kategórii.

Najprv všetci žiaci absolvovali písomnú časť, kde si mohli otestovať svoje schopnosti z oblasti gramatiky a čítania s porozumením. Po nej nasledovala ústna časť, kde mali žiaci opísať obrázok a voľne rozprávať na vybranú tému.

Ich výkony sme následne svedomito vyhodnotili a s potešením prinášame výsledné poradie oboch kategórií:

MLADŠÍ ŽIACI (sekunda – kvarta):

  1. Bianka Katarína Kundravá (kvarta)
  2. Imrich Vaško (kvarta)
  3. Pavol Gazda (tercia)

STARŠÍ ŽIACI (kvinta, septima, II.AG, III. AG)

  1. Laura Krajňáková (III.AG)
  2. Katarína Gazdová (II.AG)
  3. Anna Mária Vaverčáková (kvinta)

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich výkon a snahu a víťazom oboch kategórií srdečne blahoželáme.

Mgr. Zuzana Radová, Mgr. Slavomíra Kisilová