Dňa 20.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Predstavujeme Vám žiakov, ktorí obsadili prvé tri miesta vo svojich kategóriách:

Kategória 1A 

 1. miesto Adam Kollár – príma
 2. miesto Ondrej Grajcar – sekunda
 3. miesto Mikuláš Gazda – sekunda

Kategória 1B

 1. miesto Veronika Gdovinová – kvarta, Terézia Štefanová – tercia
 1. miesto Terézia Haňová – tercia
 2. miesto  Bianka Kundravá – kvarta

Kategória 2A

 1. miesto Anna Mária Vaverčáková – kvinta
 2. miesto Filip Vavrek– II.AG
 3. miesto Daniel Makranský – II.AG

Kategória 2B

 1. miesto Diana Bertová – septima
 2. miesto Matúš Bratko – IV.AG
 3. miesto Andrea Illéšová – IV. AG