Vo štvrtok 12.12.2019 sa uskutoční 1. školská adorácia. Na hlavnej chodbe našej školy sa budeme počas 3. vyučovacej hodiny spolu modliť a pripravovať naše srdcia v advente na príchod Krista. Tešíme sa na spoločný čas s eucharistickým Kristom.