Dnešný deň, keď si celý svet pripomína život a skutky dobrosrdečnosti sv. Mikuláša, sme si aj my na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi priblížili jeho štedrosť, a to vo forme v poradí už tretieho Misijného Mikulášskeho Jarmoku.

Deň sme začali prípravou predajných stánkov a pochutín v triedach. A potom to prišlo. Približne o deviatej hodine, keď p. riaditeľ oficiálne prestrihol stuhu, sa to všetko spustilo – ruch, vrava a snaha nakúpiť čo najviac za čo najmenej. To všetko s jediným podstatným rozdielom, že výťažok z predaja neputuje do našich vreciek, ale pre potreby ľudí v núdzi. Dnešný rok sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1014€.

Po vyžrebovaní misijnej tomboly nasledovala sv. omša a po nej, s dobrým pocitom z prospešne minutých peňazí, sme sa vydali na cestu do našich domovov.

Osobitná vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave ako aj samotnej realizácii jarmoku podieľali.