6. 12. 2019 sa v Humennom uskutočnila súťaž „… A SLOVO BOLO U BOHA…“ v recitovaní kresťanskej literatúry.

Zúčastnili sa na nej žiaci Prešovského i Košického kraja. Katarína Gazdová (II.AG) si v kategórii SŠ (próza) vybojovala pekné 2. miesto. Klára Halasová (II.AG) sa v kategórii SŠ (poézia) umiestnila na krásnom 1. mieste.

Obidvom našim vynikajúcim recitátorkám blahoželáme!