Kategória P6
Zuzana Kentošová
Šimon Calko
Kategória P8
Pavol Gazda
Terézia Štefanová
Jakub Štefanák
Kategória P7
Šimon Demčák
Mikuláš Gazda