V utorok 11.12.2019 sa v rámci predmetu Občianska náuka žiaci nášho osemročného gymnázia zo sekundy a tercie mohli zúčastniť prednášky na tému kyberšikanovanie. Žiaci z prednášky pani policajtky, kpt. JUDr. A. Katreničovej uznali, že s rozšírením moderných technológií sa rozvíja aj kyberpriestor, cez ktorý dostáva tradičné šikanovanie nový rozmer a agresorom sa dostáva do rúk nová zbraň – internet.

Keďže mladí ľudia vnímajú internet skôr pozitívne a prináša im nové možnosti, málo kedy si uvedomujú riziká svojho konania na internete. Práve na hodinách občianskej náuky je priestor rozprávať sa aj na tieto témy, preto je dôležité, aby mladí ľudia boli vopred informovaní o negatívach a  dôsledkoch svojho správania na internete. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií a touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj pani policajtke za jej prípravu a milý prejav. Žiaci sa dozvedeli akými prostriedkami najčastejšie dochádza ku kyberšikanovaniu, kto najčastejšie býva agresorom a ako sa ubrániť pred týmito nežiaducimi javmi. Preto veríme, že v tejto spolupráci budeme aj naďalej pokračovať.