Súťaž v športovej streľbe žiakov ZŠ okresné kolo 18.december 2019