Posledný deň školského vyučovania pred vianočnými prázdninami sme aj tento rok ukončili slávnostne. Vianočnú akadémiu si pre nás pod vedením p.u. V. Pasulkovej pripravili žiaci viacerých tried SŠ aj ZŠ.

Hlavnou témou tohto vystúpenia bol pravý význam a pochopenie podstaty Vianoc.

Všetkým účinkujúcim ďakujeme za kvalitné herecko-spevacké výkony a prajeme pokojné a milostiplné prežitie tohtoročných Vianoc.