Nový rok sa patrí privítať slávnostne a s dobrou náladou. Dňa 10.januára 2020 sa podarilo žiakom prvého ročníka splniť toto očakávanie pri novoročnom posedení  so  svojimi rodičmi a starými rodičmi.  Všetci sa tešili z programu, ktorý si deti pripravili pre svojich blízkych. Predviedli im predstavenie, s ktorým vystúpili na vianočnej besiedke a potom si spoločne posedeli   pri dobrej káve, čaji a koláčiku.