Dňa 23.1.2020 sa žiak nášho cirkevného gymnázia Norbert Jakubek zúčastnil na krajskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa konalo v Prešove. Ide o súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Téma súťaže sa niesla v znení  Спасибо за мир!  Vďaka za mier! Je veru začo ďakovať, preto sme aj v úvodnom slove spoločne vzdali hold minútou ticha všetkým obetiam 2. svetovej vojny. Norbert prednášal úryvok z diela Michaila Alexandroviča Šolochova – Osud človeka. Toto dielo je označované ako jedno z najzávažnejších diel povojnovej sovietskej literatúry. Trojčlenná komisia bola milo prekvapená z jeho prednesu a tiež  pochválili aj jeho herecké vystupovanie. A tak sme vyhrali! Vyhrali sme 1. miesto, a tak si vydobyli postup na celoslovenské kolo do Košíc, ktoré sa uskutoční 28.2.2020. Po odovzdaní diplomu sme už s radosťou mysleli na cestu domov, avšak znova sme sa tešili z ďalšieho ocenenia. Norbert získal aj cenu od Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove. Pracovníčka Ruského centra Norbertovi tiež zablahoželala k víťazstvu a poďakovala mu za jeho záujem pracovať s ruským jazykom a zaželala mu veľa úspechov. Na našom gymnáziu sa prvý rok vyučuje ruský jazyk a hneď v tomto prvom roku začíname s úspechom! Ďakujem Norbertovi za jeho záujem šíriť hodnotnú ruskú literatúru a zodpovedný prístup k výučbe ruského jazyka.

Mgr. Ivana Janočková