Vzhľadom k blížiacim  sa parlamentným voľbám sa dnes  starší žiaci našej školy zúčastnili workshopu o študentských voľbách, ktoré sa uskutočnia, aj na našej škole, dňa 6. 2. 2020.

Študentské voľby vytvárajú mladým ľuďom priestor vyjadriť svoj názor, získať základné informácie o politickom dianí na Slovensku ako aj získanie praktickej skúsenosti s voľbami. Študentské voľby sú apolitický projekt – nepropagujú žiadnu konkrétnu stranu alebo hnutie, ale prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu.

-sk-