Dňa 30.1.2019 sa naši študenti stali na jeden deň aktívnymi ministrami životného prostredia a rokovali o Nariadení EU o opätovnom využívaní vody. Schôdzu viedla predsednícka krajina Chorvátsko. 

Študenti teda ministri, rokovali, diskutovali, prijímali pozmeňovacie návrhy, nechýbali kuloárne stretnutia, technické poznámky, opätovné diskusie až nakoniec simulované hlasovanie o prijatí-neprijatí nariadenia. Nariadenie prešlo a tak sa niekoľkohodinové rokovanie mohlo vyhlásiť za úspešné. Rokovanie si pripravili a viedli sami študenti, samozrejme pod dohľadom učiteľov.