31.1.2019 (v deň polročných vysvedčení a brexitu)  si  študenti  pripravili naj stavby v mestách EÚ a starostlivo schovali v priestoroch celej školy. Vylosovali sa dvaja študenti z piatich tried gymnázia  a tí dostali indície, ktoré ich zaviedli na miesta v škole (teda štátov EÚ) a tam mali nájsť podľa druhej indície významnú stavbu v meste v krajine EÚ. Takto našla každá trieda po 5 významných stavieb. Vyvrcholilo to správnym umiestnením na slepej mape. 

Víťazmi tejto hry sa stali žiaci septimy, na druhom mieste skončila II.AG a na treťom mieste III.AG.