V rámci tejto aktivity na hodinách občianskej výchovy 54 žiakov jednotlivých tried gymnázia spoznávalo fungovanie a štruktúru EÚ prostredníctvom zaujímavej hry.

Každý žiak si vlastnoručne vyrobil kravatu na pridelenú tému a spracoval o nej informácie. Tie potom napísal na kravatu, ktorú aj vyzdobil a zavesil na krk. Následne došlo k interakcii žiak – žiak a rozhovor o tom, čo kravata ukrýva. Prostredníctvom kravaty boli predstavené tieto inštitúcie a politiky EÚ napr. Európska komisia, Európsky parlament, Rada Európskej únie, Symboly EÚ, Európska banka, Obchodná politika EÚ…

Touto zaujímavou aktivitou dostali žiaci ucelený pohľad na EÚ, jej štruktúru a fungovanie.